Inleiding

logo-SoVa borderOp deze website wordt informatie gegeven over drie volledig erkende gedragsinterventies voor adolescenten, namelijk:

  1. Agressie Regulatie (AR) op Maat,
  2. Sociale Vaardigheidstraining (SoVa) op Maat,
  3. Agressie Regulatie op Maat Ambulant.

Ook is er informatie te vinden over de uitkomst van het evaluatieonderzoek naar de AR op Maat Intramuraal en de ontwikkelde AR op Maat 24+ en de Lijst Irrationele Gedachtes (LIG).

De LIG en de interventies zijn onder andere ontwikkeld en geschreven door L.M. Hoogsteder. Zij was voorheen werkzaam als Hoofd Behandelaanbod in R.I.J. De Doggershoek; een gesloten justitiële jeugdinrichting voor jongeren. Ze is nu werkzaam als programmamanager bij de Waag en eigenaar van het bureau Tingkah. Daarnaast is ze promovendus aan de forensische orthopedagogiek (Universiteit van Amsterdam).

Behoefte aan informatie?
Het is mogelijk informatie over de interventies te downloaden. In het bestand met samenvattende informatie wordt uitleg over de interventies gegeven, er wordt ingegaan op de opleidingseisen van de trainers/therapeuten en het implementeren van een interventie. Er zijn ook instellingen die gebruik maken van een bewerkte versie van één van de erkende interventies of een eigen programma hebben laten ontwikkelen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u altijd contact opnemen.